image

Děkujeme všem dárcům a brigádníkům, kteří pomohli obnovit zastřešení a povrch vert rampy v roce 2014.
Finančně nás podpořili:
Statutární město Hradec Králové, Jan Tomšovský,
David Smotlacha, Filip H., Helga, Kubík, Edita, Ondra (Discomfort), Dan Sullivan, Lukáš Matěna.

-_- Riot Studios, DLF, ©2010